Chia s?
Trang Chủ > Trao Giải >

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Quyền Vương Tháng 12

Top ALL

 

1 Top1CuaA  2 146 400       27/12 00:04:55
2 XxxS2xxX 2 146 400 57350 Duel Master   27/12 00:07:10
3 2Tay3Dao 2 146 400 57350 Grand Master   27/12 00:07:24


Top RF

zLucSiz 2 144 400 57150 First Master   26/12 12:43:37

 

 

Top SM

  TheEnd 2 146 400 57350 Dimension Master   27/12 00:10:08

 

Top DL

4 OngChuSim 2 146 400 57350 Lord Emperor   27/12 00:07:25


Top MG 

4 TopMG 2 146 400 57350 Duel Master   27/12 00:15:08

 

Top ELF 

5 WayHome 2 146 400 57350 Hight Elf   27/12 00:08:54

 

Top DK

MAROON 2 146 400 57350 Blade Master   27/12 00:14:07

 

Top DW

TULOBUCAC 2 144 400 57870 Grand Master   26/12 17:52:37

 

Top đổi Master sang Point

 
# Nhân Vật Point đổi
ThickK0 600
EmHIV 300

 

TOP Nạp Thẻ

 
# Nhân Vật Gcoin nạp
VirusS2 100000
Top1CuaA 50000
ZzTrYmzZ 50000

 

TOP Point

 
# Nhân Vật Point
hc95 1024
ComeBackz 1023
hc81 1001

 

Xếp hạng Bang Hộ

 
# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng Logo Liên Minh Đối Địch
HoiGa AnhDaiCa 40 48258 2136877  

Bình luận