Chia s?
Trang Chủ > Trao Giải >

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Chí Tôn

1 - Top Resets

SaiTaMa 1 557 400 85100 First Master 08/11 00:33:54 26/11 00:15:44
LOUissRF 1 557 400 85100 First Master   26/11 00:17:35
DaicaMG 1 557 400 83100 Duel Master   26/11 00:24:29
4 TopXmen 1 557 400 83100 Hight Elf   26/11 01:13:04
5 LANCELOTE 1 557 400 83100 Dimension Master   26/11 01:23:27

 

2. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

DW

 

didenbenem 1 557 400 83100 Grand Master   26/11 16:18:24

 

DK

GiangCoi 1 557 400 83100 Blade Master   26/11 09:56:38

 

ELF 

TopXmen 1 557 400 83100 Hight Elf   26/11 01:13:04

 

MG 

DaicaMG 1 557 400 83100 Duel Master   26/11 00:24:29

 

DL 

zWoftManz 1 557 400 83100 Lord Emperor   26/11 01:26:27

 

DM

LANCELOTE 1 557 400 83100 Dimension Master   26/11 01:23:27

 

RF

SaiTaMa 1 557 400 85100 First Master 08/11 00:33:54 26/11 00:15:44

 

3. BANG HỘI TRANH BÁ

HoangKim LANCELOTE 40 40244 3257080  

 

5. THẦN TÀI GÕ CỬA

 

LOUissRF 2234
BaBy9 2142
AuDiQ10 2000

 

6. ĐUA TOP PHÚ HỘ

Top 1 : KaiD0

Top 2 : DenVau17

Top 3 : LuisMotion

Top 4: TieuTuong

Top 5 : Yair

 

Đăng ký nhận giải : 

Tên nhân vật : 

Nhận giải :

Bình luận