Chia s?
Trang Chủ > Trao Giải >

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Chí Tôn Tháng 12

Top ALL

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
Xeom1 2 18 400 46660 Duel Master  

26/12 00:02:23

2 LOUisssRF  2 18 400 46660 RF    26/12 00:04:02
3 DaicaMG 2 18 400 46660 Duel Master   26/12 00:04:05
4 TranHuyLap 2 18 400 48724 Grand Master 07/05 09:25:38 26/12 00:04:30
5 ALLTOP 2 18 400 48660 First Master   26/12 00:05:40

 

Top Class

DW

BestMagic 2 18 400 47683 Grand Master   26/12 10:21:30

 

DK

GiangCoi 2 18 400 46660 Blade Master   26/12 10:23:56

 

ELF

NhatTien 2 18 400 46660 Hight Elf   26/12 10:25:11

 

MG

ferf99 2 10 337 47500 Duel Master   26/12 13:29:03

 

DL

 

 

5 RauTrang 2 18 400 46660 Lord Emperor 26/12  00:05:46

SM

zFireSumz 2 18 400 46660 Dimension Master   26/12 00:29:35

 

RF

zDraculaz 2 18 400 48660 First Master   26/12 00:12:19

 

Top Guild 

ONEPIECE KaiD0 40 42233 3361732  

Top Point Thần Tài

SaiTaMa 2095
Sumpc 2000
BestMagic 1023

 

Top Đổi Master

TranHuyLap 1200

 

Top Nạp Thẻ

# Nhân Vật Gcoin nạp
TranHuyLap 600000
ALLTOP 400000
ductamhq1 100000

Bình luận