Chia s?
Trang Chủ > Tin Tức >

Tổng Kết Top Phú Hộ Tuần Sever Huyền Thoai Từ 05/08/2021 Tới 12/08/2021

Tổng Kết Top Phú Hộ Tuần Sever Huyền Thoai  Từ  05/08/2021 Tới 12/08/2021

Đăng Ký Nhận Giải Tại Topic Này

 

# Nhân Vật Gcoin nạp
HongDuyen 50010000
KhongSoVo 40000000
hien19 20000000
4 QuaLaOk 10000000
5 SieuChip 5000000

 

PHÚ HỘ TUẦN

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 12/08/2021

- Tổng Kết Sau 23h59  Ngày 12/08/2021
► Nội Dung:
- 05 Nhân vật trong BXH Phú Hộ trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

- Điều Kiện Nhận Giải 

- Top 1 Nạp ít nhất 5.000.000

- Top 2 Nạp ít nhất 4.000.000

- Top 3 Nạp ít nhất 3.000.000

- Top 4 Nạp ít nhất 2.000.000

- Top 5 Nạp ít nhất 1.000.000

 Phần thưởng:

TOP 1

Set item cấp 7 Luck 1 Option + 12 + GC 6% GSTg + Max 28 option Life

1 Set ring pen + 12 - 1 Option

10 Hộp Quà VIP - 3 Hộp Ring Pen Random 1-2 Option

Danh hiệu Đại Gia 30 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Tùy chọn

TOP 2

Set item cấp 6 Luck 1 Option + 12 + GC 6% GSTg + Max 28 option Life

1 Set ring pen + 11 - 1 Option

10 Hộp Quà VIP - 2 Hộp Ring Pen 

Danh hiệu Đại Gia 20 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Tùy chọn

TOP 3

Set item cấp 5 Luck 1 Option + 11 + GC 5% GST + Max Option Life

2 Ring + 11 - 1 Opiton

10 Hộp Quà VIP + 3 hộp Ring Pen

Danh Hiệu Đại Gia 15 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 4

1 VK + 13 luck 1 Option

1  Pen + 11 + 1 Option

5 Hộp Quà VIP 

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 5

1 Set Item và Vũ Khí Cấp 4 Luck 1 Option + 11 + GC 5% GST + Max Option Life

1 Pen + 11 1 Option

5 Hộp Quà VIP - 1 Hộp Ring Pen -

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

 

Bình luận