Chia s?
Trang Chủ > Tin Tức >

Tổng Kết Top Phú Hộ Tuần Sever Huyền Thoại Tháng 7 2021

PHÚ HỘ TUẦN

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 11/07/2021

- Tổng Kết Sau 23h59  Ngày 11/07/2021
► Nội Dung:
- 05 Nhân vật trong BXH Phú Hộ trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

- Top 1 Nạp ít nhất 5.000.000

- Top 2 Nạp ít nhất 3.500.000

- Top 3 Nạp ít nhất 2.000.000

- Top 4 Nạp ít nhất 1.500.000

- Top 5 Nạp ít nhất 1.000.000

TOP 1

Set item cấp 7 Luck 1 Option + 12 GC dòng vàng

1 Set ring pen + 11 - 1 Option

10 Hộp Quà VIP - 3 Hộp Ring Pen -  10 Box Kundun 5

Danh hiệu Đại Gia 30 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 2

2 Vũ khí cấp 5 Luck 1 Option + 9 GC dòng vàng

1 Set ring pen + 9 - 1 Option

10 Hộp Quà VIP - 2 Hộp Ring Pen - 10 Box Kundun 4

Danh hiệu Đại Gia 20 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 3

Set item cấp 4 Luck 1 Option + 9 GC dòng vàng

2 Ring + 9 - 1 Opiton

10 Hộp Quà VIP - 1 Hộp Ring Pen - 10 Box Kundun 3

Danh Hiệu Đại Gia 15 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 4

2 Vũ Khí cấp 4 Luck 1 Option + 9 GC dòng vàng

2  Ring + 9 - 1 Option

5 Hộp Quà VIP - 1 Hộp Ring Pen - 10 Box Kundun 2

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 5

1 Set Item và Vũ Khí Cấp 3 Luck 1 Option + 9 GC

1 Pen + 9 1 Option

5 Hộp Quà VIP - 1 Hộp Ring Pen - 10 Box Kundun 1

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

 

# Nhân Vật Gcoin nạp
TOP 3 zMinhAnhz 2000000
TOP 5 Vanfree 1000000

 

Đăng Ký Nhận Giải Tại Bài Viết Này

Bình luận