Chia s?
Trang Chủ > Tin Tức >

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Tháng 7 Sever Thiên Mệnh

Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 7 Sever Thiên Mênh 

 

Top 10 20 vui vẻ : Boys, ISKinght

ĐUA TOP RESET ALL

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

TOP Tất cả

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
American 0 277 400 32809 Muse Elf   30/07 00:51:53
HuTieu 0 277 400 28973 Muse Elf   30/07 01:05:09
HuTieuMi 0 277 400 23301 Soul Master   30/07 01:33:24
4 KuTaTaXoa 0 277 400 23188 Magic Glatiator   30/07 01:59:18
5 EmHoyz 0 277 400 24327 Muse Elf   30/07 04:20:45


ĐUA TOP CHỦNG TỘC        

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

TOP Dark Wizark

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
HuTieuMi 0 277 400 23301 Soul Master   30/07 01:33:24

TOP Dark Knight

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
HuTieuGo 0 277 400 22973 Blade Knight   30/07 10:26:33

TOP ELF

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
American 0 277 400 32809 Muse Elf   30/07 00:51:53

TOP Magic Gladiator

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
KuTaTaXoa 0 277 400 23188 Magic Glatiator   30/07 01:59:18

TOP DarkLord

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
Boys 0 277 400 22266 Dark Lord   30/07 06:37:06


BANG HỘI TRANH BÁ


 

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021


Danh sách Bang Hội nhiều Point nhất

 

# Bang Hội Chủ Hội Point MEM RS Logo Liên Minh Đối Địch
PcPoint American 916145 39 2472600 BQTSS2 HueCoDo


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

Xếp hạng theo số lượng Item Ép Thành Công
Nhân Vật Số lượng Item Ép thành công
Wind 2
SieuChip 1

 

Xếp hạng theo Thời gian Item Ép Thành Công Sớm nhất
Nhân Vật Hình Ảnh Item đăng ký Item Hoàn Thành
Wind Đăng ký : 22:35 13/07
Áo Thánh Nữ +9 +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 23:23 15/07
Áo Thánh Nữ +13 +Luck +1 dòng Exc
SieuChip Đăng ký : 08:21 20/07
Chùy Thủ +9 +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 13:03 24/07
Chùy Thủ +13 +Luck +1 dòng Exc
Wind Đăng ký : 22:35 13/07
Giầy Thánh Nữ +9 +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 13:50 29/07
Giầy Thánh Nữ +13 +Luck +1 dòng Exc


 

THẦN TÀI GÕ CỬA

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

 

# Nhân Vật Point
VirusnCoV 3791
oONamLun 3514
Blood 2907


                 
PHÚ HỘ ĐUA TÀI                                             

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

# Nhân Vật Gcoin nạp
HongDuyen 60000000
Hero 52000000
SieuChip 2000000


THỦ LĨNH SÓI  TINH

 

Nhân Vật: Hero số lượng 1 sói tc

 


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/07/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/07/2021

# Nhân Vật Số Lần Quay
Hero 111

 


- Trường hp web , game b li trong ngày đua top vn tính kết qu như bình thường
- Đi giơi tính sau ngày 15 s loi khi đua TOP
- Kết qu đua top s tính theo BXH đua TOP , trường hp bng LV , rs s tính thi gian rs trước
Lưu ý :

- Đi vi đua top reset ch được nhn 1 gii hoc là Top All hoc là Top Chng Tc không được nhn 2 gii cùng 1 lúc
- Quy
ết đnh ca BQT s là quyết đnh cui cùng

 

Đăng ký nhận giải : Tại Đây Hoặc Inbox Fanpage với mẫu đăng ký như sau

Tên nhân vật : 

Nhận Top

Giải thưởng : 

Dọn hòm đồ chung để nhận giải , cho item cần nâng cấp vào hòm đồ chung nếu có :

Đăng Ký Sai, Thừa Sẽ Hủy Giải 

Bình luận