Trang Chủ > Tin Tức >

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Tháng 10 Sever huyền Thoại

Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 10 Sever Huyền Thoại

 

 

ĐUA TOP RESET ALL

 

Anubis 0 562 400 55111 Soul Master 12/09 23:32:02 02/11 00:44:48
PhuongAnh 0 562 400 56672 Muse Elf 18/08 00:14:00 02/11 01:09:00
Gost 0 562 400 56365 Muse Elf 14/10 23:33:41

02/11 01:17:38

15 zeyoDL 0 562 400 51908 Dark Lord   02/11 02:29:18
25 xF1x 0 562 400 49500 Muse Elf   02/11 07:43:52

 

Dark Wizark

  Anubis 0 562 400 55111 Soul Master 12/09 23:32:02

02/11 00:44:48

ELF

  PhuongAnh 0 562 400 56672 Muse Elf 18/08 00:14:00 02/11 01:09:00

Dark Knight

TieuNhj 0 562 400 41423 Blade Knight   02/11 01:20:14

Magic Gladiator

GiaiNhan 0 562 400 56313 Magic Glatiator 28/09 22:13:05

02/11 06:01:34

 

DarkLord

ZzVipPkzZ 0 562 400 38441 Dark Lord   02/11 01:38:16

BANG HỘI TRANH BÁ


 

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/10/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 29/10/2021

# Bang Hội Chủ Hội RS MEM Logo Liên Minh Đối Địch
Happy H5N1 20010 38 CuongSat

 


 

 

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/10/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 29/10/2021

 

 

 

a Đăng ký : 01:02 09/10

Cung Thái Bình +9
Đ�? bền: 122
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

Vũ khí có tuy�?t chiêu
T�?ng thêm sát thương +28
Tỷ l�? SD + 10

T�?ng lực tấn công (Cấp �?�?/20)

 

Hoàn thành : 01:12 09/10

Cung Thái Bình +13
Đ�? bền: 140
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

Vũ khí có tuy�?t chiêu
T�?ng thêm sát thương +28
Tỷ l�? SD + 10

T�?ng lực tấn công (Cấp �?�?/20)

 

Boyy Đăng ký : 12:26 09/10

Áo Quyền N�?ng +9
Đ�? bền: 119
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

T�?ng thêm phòng thủ +4
Sát thương trọng kích + 18

Giảm sát thương +4%

 

Hoàn thành : 13:41 10/10

Áo Quyền N�?ng +13
Đ�? bền: 137
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

Lực tấn công kĩ n�?ng + 12

Giảm sát thương +4%

 

Boyy Đăng ký : 23:20 09/10

G�?ng Quyền N�?ng +9
Đ�? bền: 119
T�?ng thêm phòng thủ +4
Lực tấn công kĩ n�?ng + 12

Phản h�?i sát thương +5%

 

Hoàn thành : 13:41 10/10

G�?ng Quyền N�?ng +13
Đ�? bền: 137
Lực tấn công kĩ n�?ng + 12

Phản h�?i sát thương +5%

 

Boyy Đăng ký : 12:26 09/10

Quần Quyền N�?ng
Đ�? bền: 105
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

T�?ng thêm phòng thủ +4

Giảm sát thương +4%

 

Hoàn thành : 13:41 10/10

Quần Quyền N�?ng +13
Đ�? bền: 137
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

Lực tấn công kĩ n�?ng + 12

Giảm sát thương +4%

 

Boyy Đăng ký : 13:42 10/10

Quần Thái Bình
Đ�? bền: 101
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

T�?ng thêm phòng thủ +4

Giảm sát thương +4%

 

Hoàn thành : 14:56 10/10

Quần Thái Bình +13
Đ�? bền: 133
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)


Giảm sát thương +4%

 

Boyy Đăng ký : 13:42 10/10

G�?ng Thái Bình
Đ�? bền: 101
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

T�?ng thêm phòng thủ +4

Phản h�?i sát thương +5%

 

Hoàn thành : 14:41 11/10

G�?ng Thái Bình +13
Đ�? bền: 133
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

T�?ng thêm phòng thủ +4
Lực tấn công kĩ n�?ng + 12

Phản h�?i sát thương +5%

 

Corona123 Đăng ký : 07:36 18/10

Đao H�?ng Long +9
Đ�? bền: 128
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

Vũ khí có tuy�?t chiêu
T�?ng thêm sát thương +4
Đi�?m Sức mạnh yêu cầu - 6

T�?ng lực tấn công (Cấp �?�?/20)

 

Hoàn thành : 22:37 20/10

Đao H�?ng Long +13
Đ�? bền: 138
May Mắn (T�? l�? ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương t�?i �?a + 5%)

Vũ khí có tuy�?t chiêu
T�?ng thêm sát thương +4
Tỷ l�? loại bỏ SD + 10

T�?ng lực tấn công (Cấp �?�?/20)

 


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/10/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 29/10/2021

THẦN TÀI GÕ CỬA

# Nhân Vật Point
Emiri 3032
ChapTatSV 2785
VuaKalS 2694                 
PHÚ HỘ ĐUA TÀI                                             

# Nhân Vật Gcoin nạp
KuSa 100,000,000
HongDuyen 60,020,000
HaiDang 60,000,000
4 ProMax12 30,000,000
5 zHangMoz 10,000,000


THỦ LĨNH SÓI  TINH

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/10/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 29/10/2021

- Anubis 1 sói TC

 


# Nhân Vật Số Lần Quay
Mr49 315
EmXinhGai 305

- Trường hp web , game b li trong ngày đua top vn tính kết qu như bình thường
- Đi giơi tính sau ngày 15 s loi khi đua TOP
- Kết qu đua top s tính theo BXH đua TOP , trường hp bng LV , rs s tính thi gian rs trước
Lưu ý :

- Đi vi đua top reset ch được nhn 1 gii hoc là Top All hoc là Top Chng Tc không được nhn 2 gii cùng 1 lúc
- Quy
ết đnh ca BQT s là quyết đnh cui cùng

 

Đăng ký nhận giải : Tại Đây Hoặc Inbox Fanpage với mẫu đăng ký như sau

Tên nhân vật : 

Nhận Top

Giải thưởng : 

Dọn hòm đồ chung để nhận giải , cho item cần nâng cấp vào hòm đồ chung nếu có :

Đăng Ký Sai, Thừa Sẽ Hủy Giải 

 

Bình luận