Chia s?
Trang Chủ > Tin Tức >

Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 8 Máy Chủ Huyền Thoại

Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 8 Sever Thiên Mênh 

 

 

ĐUA TOP RESET ALL

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

TOP Tất cả

TOP Tất cả

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
DocTon 0 370 400 39542 Magic Glatiator   30/08 00:57:49
Blood2 0 370 400 30428 Magic Glatiator   30/08 01:14:42
zHangMoz 0 370 400 39148 Muse Elf 08/08 14:28:12 30/08 01:20:04
4 TheGioiAo 0 370 400 40595 Dark Lord 18/05 12:50:09 30/08 01:27:10
5 KuTaTaX0a 0 370 400 30428 Magic Glatiator   30/08 01:36:12


ĐUA TOP CHỦNG TỘC        

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

TOP Dark Wizark

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
HuTieu 0 370 400 39630 Soul Master 01/08 22:34:56 30/08 02:36:49

TOP Dark Knight

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
Legend 0 370 400 39700 Blade Knight 25/07 21:49:03 30/08 03:41:14

TOP ELF

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
zHangMoz 0 370 400 39148 Muse Elf 08/08 14:28:12 30/08 01:20:04

TOP Magic Gladiator

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
DocTon 0 370 400 39542 Magic Glatiator   30/08 00:57:49

TOP DarkLord

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
TheGioiAo 0 370 400 40595 Dark Lord 18/05 12:50:09 30/08 01:27:10

BANG HỘI TRANH BÁ


 

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021


Danh sách Bang Hội nhiều Point nhất

# Bang Hội Chủ Hội Point MEM RS Logo Liên Minh Đối Địch
CongAnXa DuyenXinh 1398465 40 2536000 Champion


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

Xếp hạng Event Truyền Nhân Goblin


 

Xếp hạng theo số lượng Item Ép Thành Công
Nhân Vật Số lượng Item Ép thành công
XaEm 6

 

Xếp hạng theo Thời gian Item Ép Thành Công Sớm nhất
Nhân Vật Hình Ảnh Item đăng ký Item Hoàn Thành
XaEm Đăng ký : 23:31 18/08
Khiên Hỏa Long +9 +skill +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 00:29 19/08
Khiên Hỏa Long +13 +skill +Luck +1 dòng Exc
XaEm Đăng ký : 23:31 18/08
Nỏ Hỏa Long +5 +skill +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 00:29 19/08
Nỏ Hỏa Long +13 +skill +Luck +1 dòng Exc
XaEm Đăng ký : 19:01 29/08
Quần Thần Long +9 +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 08:18 30/08
Quần Thần Long +13 +Luck +1 dòng Exc
XaEm Đăng ký : 12:30 19/08
Thiên Tử Kiếm (Cấp 2) +9 +skill +1 dòng Exc
Hoàn thành : 08:18 30/08
Thiên Tử Kiếm (Cấp 2) +13 +skill +1 dòng Exc
XaEm Đăng ký : 20:01 29/08
Mũ Thần Long +9 +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 22:07 30/08
Mũ Thần Long +13 +Luck +1 dòng Exc
XaEm Đăng ký : 20:01 29/08
Áo Thần Long +9 +Luck +1 dòng Exc
Hoàn thành : 22:10 30/08
Áo Thần Long +13 +Luck +1 dòng Exc


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021

THẦN TÀI GÕ CỬA

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

 

# Nhân Vật Point
Miss1102 3492
HuTieu 3452
hienhp111 3288

 


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
                 
PHÚ HỘ ĐUA TÀI                                             

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

Yêu cầu tổng nạp 0 Gcoin trở lên mới được xem BXH này.

 

# Nhân Vật Gcoin nạp
HongDuyen 50010000
PheLamRoi 50000000
AcMaHN 50000000


THỦ LĨNH SÓI  TINH

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

Nhân Vật: TongKa số lượng 1 sói tc

 


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

# Nhân Vật Số Lần Quay
Yameteeeee 200
zHangMoz 115

 

- Trường hp web , game b li trong ngày đua top vn tính kết qu như bình thường
- Đi giơi tính sau ngày 15 s loi khi đua TOP
- Kết qu đua top s tính theo BXH đua TOP , trường hp bng LV , rs s tính thi gian rs trước
Lưu ý :

- Đi vi đua top reset ch được nhn 1 gii hoc là Top All hoc là Top Chng Tc không được nhn 2 gii cùng 1 lúc
- Quy
ết đnh ca BQT s là quyết đnh cui cùng

 

Đăng ký nhận giải : Tại Đây Hoặc Inbox Fanpage với mẫu đăng ký như sau

Tên nhân vật : 

Nhận Top

Giải thưởng : 

Dọn hòm đồ chung để nhận giải , cho item cần nâng cấp vào hòm đồ chung nếu có :

Đăng Ký Sai, Thừa Sẽ Hủy Giải 

Bình luận