Chia s?
Trang Chủ > Tin Tức >

Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Huyền Thoại Tháng 8 Năm 2021

Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Huyền Thoại Tháng 8 Năm 2021

Thời gian từ ngày 05//08 tới ngày 30/08

Đang cập nhật và chỉnh sửa.....

http://mufpt.vn/duatop/toprs.png


 

ĐUA TOP RESET ALL

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021


► Nội Dung:
- 05 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
► Phần Thưởng:

 

TOP 1

Wing 2 Luck + 0

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ

Theo class

TOP 2

-  1 Set Item Cấp 7 Luck 1 Option + 10+ Gia Cường 3% gst

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ

- 5 Hộp Ring Pen Random 1-2 Option

- 1 Lông Vũ hoặc HHHT

Tùy chọn

TOP 3

-  1 Set Item Cấp 6 Luck 1 Option + 11 + Gia Cường 5% gst

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ

- 3 Hộp Ring Pen Random 1-2 Option

- 1 Lông Vũ hoặc HHHT

Tùy chọn

TOP 4

-  1 Set Item Cấp 5 Luck 1 Option + 11 + Gia Cường 5% gst

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ

- 3 Hộp Ring Pen Random 1-2 Option

- 1 Lông Vũ hoặc HHHT

Tùy chọn

TOP 5

-  1 Set item cấp 4 Luck 1 Option + 11 + Gia Cường 5% gst

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ

- 3 Hộp Ring Pen Random 1-2 Option

- 1 Lông Vũ hoặc HHHT

Tùy chọn

Chú Ý : Slot Nâng Cấp Đồ Lên 1 Cấp Độ Ví Dụ : Đồ xxx + 12 Khi áp dung 1 slot nâng cấp sẽ lên thành + 13

ĐUA TOP CHỦNG TỘC

http://mufpt.vn/duatop/chungtoc.jpg
► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021


► Nội Dung:
- Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong Bảng xếp HẠNG CHỦNG TỘC sẽ nhận được giải thưởng

► Phần Thưởng:

TOP 1

- 2 ring + 1 pen ( 1 option tùy chọn )

- 1 Lông Vũ hoặc HHHT

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ

- 3 Hộp ring pen Random 1-2 Option

Theo Chủng Tộc

Chú Ý : Slot Nâng Cấp Đồ Lên 1 Cấp Độ Ví Dụ : Đồ xxx + 12 Khi áp dung 1 slot nâng cấp sẽ lên thành + 13

EVENT ĐỔI NGỌC SANG POINT

http://mufpt.vn/duatop/doingoc.jpg

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021
► Nguyên tắc :

Mỗi cụm 10 Ngọc hỗn nguyên sẽ đổi lấy 5 Point tương ứng
Point nhận được không bị mất khi Reset
Đổi tối đa 5000 Point ( mỗi tháng tăng 1000 point )

 

BANG HỘI TRANH BÁ

http://mufpt.vn/duatop/topguild.jpg
► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

► Nguyên tắc :

Guild có tổng số Point cao nhất sẽ nhận thưởng

► Phần Thưởng:

Guild TOP 1 Point

200 Bless , 200 Soul , 20 Bùa Chaos

4 Danh Hiệu Đệ Nhất Bang Hội 1 Tháng

Chỉ tính Guild dưới 40 người trở xuống

 

TRUYỀN NHÂN GOBIN


http://mufpt.vn/duatop/goblin.jpg

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

► Phần Thưởng :

Top 1

Thêm 1 Option vào item

Hoàn thành đủ set item + 13 nhận thêm set item cấp 6 + 13 Luck 1 Option

Ép item đã đăng ký lên 13 sớm nhất

Top 2

Thêm 1 Option vào item

Hoàn thành đủ set item + 13 nhận thêm 2 vũ khí cấp 6 + 13 Luck 1 Option

Ép item đã đăng ký lên 13 sớm nhất

Top 3

Thêm 1 Option vào item

Hoàn thành đủ set item + 13 nhận thêm 1 vũ khí cấp 6 + 13 Luck 1 Option

Ép item đã đăng ký lên 13 sớm nhất

Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang tài khoản để đăng ký Item

Lưu ý: không áp dụng với Wing và các item thần

Mỗi item ép thành công lên 13 nhận thêm 1 Option tùy chọn ( 3 người đứng đầu BXH mới được nhận )

 

THẦN TÀI GÕ CỬA

http://mufpt.vn/duatop/thantai.jpg

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

► Nguyên tắc :

- Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự Kiện Điểm Vàng May Mắn đã đổi được.
- 3 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải
- Phần Thưởng: Các phần thưởng sẽ tuơng ứng với chủng tộc của nhân vật đoạt giải.

► Phần Thưởng:

Top 1

2 Nâng cấp  item lên 1 cấp độ 

Item Tuỳ Chọn

Top 2

1 Nâng cấp  item lên 1 cấp độ

Item Tuỳ Chọn

Top 3

Nâng cấp 2 item lên + 12

Item Tuỳ Chọn

PHÚ HỘ ĐUA TÀI

http://mufpt.vn/duatop/phuho.jpg

PHÚ HỘ NGÀY 

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021

- Ngày Nào Tổng Kết Ngày Đó Nếu Có Người Đoạt Giải


► Nội Dung:
- 03 Nhân vật trong BXH Phú Hộ ngày trên sẽ đoạt giải.

- Top 1 Nạp ít nhất 3.000.000

- Top 2 Nạp ít nhất 2.000.000

- Top 3 Nạp ít nhất 1.000.000

 Phần thưởng:

TOP 1

1 Slot Nâng Cấp Đồ Lên 1 Level 

5 Hộp VIP

3 Hộp ring pen Random 1-2 Option

Top 1 : 3 ngày liên tiếp X2 giải thưởng

Top 1 : 5 ngày liên tiếp X3 giải thưởng

TOP 2

Nâng cấp 2 item lên + 12

4 Hộp VIP

2 Hộp ring pen Random 1-2 Option

Top 2 : 3 ngày liên tiếp X2 giải thưởng

Top 2 : 5 ngày liên tiếp X3 giải thưởng

TOP 3

Nâng cấp 3 item lên + 11                 

3 Hộp VIP

1 Hộp ring pen Random 1-2 Option

Top 3 : 3 ngày liên tiếp X2 giải thưởng

Top 3 : 5 ngày liên tiếp X3 giải thưởng

 

PHÚ HỘ TUẦN

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 12/08/2021

- Tổng Kết Sau 23h59  Ngày 12/08/2021
► Nội Dung:
- 05 Nhân vật trong BXH Phú Hộ trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

- Điều Kiện Nhận Giải 

- Top 1 Nạp ít nhất 5.000.000

- Top 2 Nạp ít nhất 4.000.000

- Top 3 Nạp ít nhất 3.000.000

- Top 4 Nạp ít nhất 2.000.000

- Top 5 Nạp ít nhất 1.000.000

 Phần thưởng:

TOP 1

Set item cấp 7 Luck 1 Option + 12 + GC 6% GSTg + Max 28 option Life

1 Set ring pen + 12 - 1 Option

10 Hộp Quà VIP - 3 Hộp Ring Pen Random 1-2 Option

Danh hiệu Đại Gia 30 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Tùy chọn

TOP 2

Set item cấp 6 Luck 1 Option + 12 + GC 6% GSTg + Max 28 option Life

1 Set ring pen + 11 - 1 Option

10 Hộp Quà VIP - 2 Hộp Ring Pen 

Danh hiệu Đại Gia 20 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Tùy chọn

TOP 3

Set item cấp 5 Luck 1 Option + 11 + GC 5% GST + Max Option Life

2 Ring + 11 - 1 Opiton

10 Hộp Quà VIP + 3 hộp Ring Pen

Danh Hiệu Đại Gia 15 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 4

1 VK + 13 luck 1 Option

1  Pen + 11 + 1 Option

5 Hộp Quà VIP 

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 5

1 Set Item và Vũ Khí Cấp 4 Luck 1 Option + 11 + GC 5% GST + Max Option Life

1 Pen + 11 1 Option

5 Hộp Quà VIP - 1 Hộp Ring Pen -

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

 

PHÚ HỘ 

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021


► Nội Dung:
- 05 Nhân vật trong BXH Phú Hộ trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

- Điểu Kiện Nhận Giải

- Top 1 Nạp ít nhất 20.000.000

- Top 2 Nạp ít nhất 15.000.000

- Top 3 Nạp ít nhất 10.000.000

- Top 4 Nạp ít nhất 5.000.000

- Top 5 Nạp ít nhất 3.000.000

 

 Phần thưởng:

TOP 1

Set item cấp 7 Luck 1 Option + 13 GC dòng vàng + Max 28 option Life

1 Set ring pen + 13 - 1 Option

Danh hiệu Đại Gia 30 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Tùy chọn

TOP 2

2 Vũ khí cấp 7 Luck 1 Option + Max option Life + 13 GC dòng vàng

1 Set ring pen + 12 - 1 Option

Danh hiệu Đại Gia 20 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Hộp Vũ Khí Rồng Cấp 2

Tùy chọn

TOP 3

Set item cấp 6 Luck 1 Option + 13 GC dòng vàng + Max 28 option Life

2 Ring + 11 - 1 Opiton

Danh Hiệu Đại Gia 15 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 4

2 Vũ Khí cấp 6 Luck 1 Option + 13 GC dòng vàng + Max 28 option Life

1 pen + 11 + 1 option

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

TOP 5

1 Set Item và Vũ Khí Cấp 5 Luck 1 Option + 13 GC + Max 28 option Life

2 Ring + 11 +1 Option

Danh Hiệu Đại Gia 10 Ngày ( Tăng Dame/Def )

Tùy chọn

THỦ LĨNH SÓI  TINH

https://mutienphong.com/images/Content_clip_image002.jpg
 
► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021


► Nội Dung:
- Hoàn thành ép sói tinh tấn công hoặc phòng thủ thành công đầu tiên

- Lưu ý Khi Ép Quay Video Gửi BQT, Để Xác Nhân 

 

 Phần thưởng:

TOP 1

- 1 Bộ Ring Pen + 13 + 1 option

Tùy chọn

 

VÒNG QUAY MAY MẮN

http://mufpt.vn/duatop/vqmm.jpg

► Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/08/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/08/2021


► Nội Dung:
- Tham gia Vòng Quay May Mắn tại trang quản lý , cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị

- 2 Người có BXH vòng quay nhiều nhất sẽ nhận thêm giải thưởng bên dưới

 Phần thưởng:

TOP 1

 - 20 Hộp Quà VIP - 1 Set item Cấp 6 Luck + 11  - 5 Hộp Ring Pen - Wing 1 Luck + 13

- 2 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ ( Áp dụng với đồ Cấp 1,2, Không áp dụng với Ring, Pen Và Đồ Top Mới Nhận )

 Ít nhất 100 lượt quay

 

TOP 2

- 15 Hộp Quà VIP -  Wing 1 + 11 - 3 Hộp Ring Pen - Wing 1 Luck + 12

- 1 Slot Nâng Cấp Đồ lên 1 cấp độ ( Áp dụng với đồ Cấp 1,2, Không áp dụng với Ring, Pen Và Đồ Top Mới Nhận )

 Ít nhất 100 lượt quay

 

Lưu ý :

- Kết quả đua top sẽ tính theo BXH đua TOP , trường hợp bằng LV , rs sẽ tính thời gian rs trước
- Đổi giơi tính sau ngày 15 sẽ loại khỏi đua TOP
- Trường hợp web , game bị lỗi trong ngày đua top vẫn tính kết quả như bình thường
- Đối với đua top reset chỉ được nhận 1 giải hoặc là Top All hoặc là Top Chủng Tộc không được nhận 2 giải cùng 1 lúc
- Quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng

Bình luận