Chia s?
Trang Chủ > Sự kiện >

Sự Kiện Đua Top Tháng 03/2021 Máy Chủ Quyền Vương - VINH DANH CÁC CHỦNG TỘC NỮ

THÁNG 3 VINH DANH CHỦNG TỘC NỮ

1. ĐUA TOP RESET ( TOP ALL )

http://mufpt.vn/duatop/toprs.png

Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

Nội Dung:
- 03 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

Phần Thưởng:

TOP 1

3  Slot khảm trùng 1 viên socket  vào 3 món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

- Đặc Biệt Class Nữ Sẽ Được Nhận Thêm 1 Bộ Ring Pen Thần 4 op + 15

TOP 2

2  Slot khảm trùng 1 viên socket  vào 2 món đồ bất kỳ 

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

- Đặc Biệt Class Nữ Sẽ Được Nhận Thêm 1 Bộ Ring Pen Thần 4 op + 13

TOP 3

1 Cặp Vũ Khí Tùy Chọn + 15 +  4 option + Khảm Trùng 1 viên socket vào 1 món đồ bất kỳ

 ( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

- Đặc Biệt Class Nữ Sẽ Được Nhận Thêm 1 Bộ Ring Pen Thần 4 op + 11

==============================================

2. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

http://mufpt.vn/duatop/chungtoc.jpg
Thời gian:
 - Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

Nội Dung:
- Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong Bảng xếp HẠNG CHỦNG TỘC sẽ nhận được giải thưởng

Phần Thưởng:

TOP 1

1  Slot khảm trùng 1 viên socket tùy chọn  vào 1 món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

Theo chủng tộc

RIÊNG CHỦNG TỘC TIÊN NỮ VÀ THUẬT SĨ SẼ ĐƯỢC NHẬN THÊM: - Thêm 1 Bộ Ring Pen Thần 4 op + 9

==============================================

EVENT PHỤ ĐUA TOP MASTER ĐỔI ĐIỂM

Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

Nguyên tắc :

Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự Kiện Điểm Vàng May Mắn đã đổi được.
3 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải
Phần Thưởng: Các phần thưởng sẽ tuơng ứng với chủng tộc của nhân vật đoạt giải.

Phần Thưởng :

TOP 1

1  Slot khảm trùng 1 viên  socket tùy chọn  vào 1  món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

Theo chủng tộc

TOP 2

-Nâng Cấp 5 Item Lên 15 + Thêm 2 Option vào 3 Item Bất Kỳ

 

Theo chủng tộc

=============================================

Event PHỤ Đổi Phần Thưởng Lấy Point

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

- Item cần đổi : Cụm 30 Cre

- Mỗi trái đổi 1 Point

- Tối đa 70 Point / Ngày

- Tối đa 1000 Point

Tham gia Event tại Web Quản Lý

==============================================

3. BANG HỘI TRANH BÁ

http://mufpt.vn/duatop/topguild.jpg
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

Phần Thưởng :

- TOP 1 PHẦN THƯỞNG = 3 SÓI HOÀNG KIM + 0 

Chỉ tính Guild 40 người . Trên Guild trên 40 người sẽ bị loại khỏi đua top
==============================================

4. TRUYỀN NHÂN GOBIN

http://mufpt.vn/duatop/goblin.jpg

Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

Phần Thưởng :

Top 1

2  Slot khảm trùng 1 viên socket tùy chọn leve 5 vào 2 món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

Ép item đã đăng ký lên 15 sớm nhất

Top 2

1 Slot khảm trùng 1 viên  socket tùy chọn leve 5 vào 1 món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

Ép item đã đăng ký lên 14 sớm nhất

Top 3

Thêm 3 Option cho item hoàn thành

Ép item đã đăng ký lên 13 sớm nhất

Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang tài khoản để đăng ký Item

Lưu ý: không áp dụng với Wing và các item thần

Mỗi item ép thành công lên 11 nhận thêm 1 Option tùy chọn ( 3 người đứng đầu BXH mới được nhận )

==============================================

5. THẦN TÀI GÕ CỬA

http://mufpt.vn/duatop/thantai.jpg

Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021

Nguyên tắc :

- H thng s t đng tính s Point mà người chơi tham gia S Kin Đim Vàng May Mn

đã đi được.
- 3 Nhân v
t có s Point cao nht s được chn làm người trúng gii
- Phn Thưởng: Các phn thưởng s tuơng ng vi chng tc ca nhân vt đot gii.

Phn Thưởng:

Top 1

2  Slot khảm trùng socket tùy chọn  vào 2 món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

Item Tuỳ Chn

Top 2

1 Slot khảm trùng 1 viên  socket tùy chọn  vào 1 món đồ bất kỳ

( MỖI LOẠI SOCKET KHÔNG VƯỢT QUÁ 2 VIÊN GIỐNG NHAU TRÊN 1 MÓN ĐỒ ) 

Item Tuỳ Chn

     

6. PHÚ H ĐUA TÀI

http://mufpt.vn/duatop/phuho.jpg
 Top Phú H Phi Trên 1.000.000 VNĐ
Thi gian t chc :

- Bt đu lúc : 00:00 ngày 05/03/2021
- K
ết thúc lúc : 23:59 ngày 27/03/2021
Ni Dung:
- 05 Nhân vt trong BXH Phú H trong thi gian trên s đot gii.

 Phần thưởng:

1

7  Slot khảm trùng 1 viên  socket tùy chọn leve 5 vào 7 món đồ bất kỳ

Tùy Chọn

2

5  Slot khảm trùng 1 viên  socket tùy chọn leve 5 vào 5 món đồ bất kỳ

Tùy Chọn

3

3  Slot khảm trùng 1 viên  socket tùy chọn leve 5 vào 3 món đồ bất kỳ

Tùy Chọn

Lưu ý :

- Kết quả đua top sẽ tính theo BXH đua TOP , trường hợp bằng LV , rs sẽ tính thời gian rs trước- Đổi giơi tính sau ngày 15 sẽ loại khỏi đua TOP
- Trường hợp web , game bị lỗi trong ngày đua top vẫn tính kết quả như bình thường
- Đối với đua top reset chỉ được nhận 1 giải hoặc là Top All hoặc là Top Chủng Tộc không được nhận 2 giải cùng 1 lúc
- Quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng

 

Bình luận