Chia s?
Trang Chủ > Sự kiện >

Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Quyền Vương Tháng 4

THÁNG 4

Chào Mừng Giải Phóng Miền Nam 30/04/1975 – 30/04/2021

ĐUA TOP RESET ( TOP ALL )

http://mufpt.vn/duatop/toprs.png

 

Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Nội Dung:
- 03 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

Phần Thưởng:

TOP 1

7  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring hoặc Wing  ( không ap dụng  khảm trùng socket )

- Chào mừng 30/4 -1/5 BQT Mừng tuổi thêm : 300.000 Gcoi

TOP 2

6  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring hoặc Wing ( không ap dụng  khảm trùng socket )

- Chào mừng 30/4 -1/5 BQT Mừng tuổi thêm : 400.000 Gcoi

TOP 3

5  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring hoặc Wing ( không ap dụng  khảm trùng socket )

- Chào mừng 30/4 -1/5 BQT Mừng tuổi thêm : 500.000 Gcoi

==============================================

  1. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

http://mufpt.vn/duatop/chungtoc.jpg
Thời gian:
 - Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Nội Dung:
- Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong Bảng xếp HẠNG CHỦNG TỘC sẽ nhận được giải thưởng

Phần Thưởng:

TOP 1

5  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng  khảm trùng socket )

- Chào mừng 30/4 -1/5 BQT Mừng tuổi thêm : 200.000 Gcoi

==============================================

EVENT PHỤ ĐUA TOP MASTER ĐỔI ĐIỂM

Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Nguyên tắc :

Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự Kiện Điểm Vàng May Mắn đã đổi được.
3 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải
Phần Thưởng: Các phần thưởng sẽ tuơng ứng với chủng tộc của nhân vật đoạt giải.

Phần Thưởng :

TOP 1

5  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Theo chủng tộc

TOP 2 4  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket ) Theo chủng tộc

TOP 3

3 Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Theo chủng tộc

=============================================

Event PHỤ Đổi Phần Thưởng Lấy Point

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

- Item cần đổi : Cụm 30 Cre

- Mỗi trái đổi 1 Point

- Tối đa 70 Point / Ngày

- Tối đa 2000 Point

Tham gia Event tại Web Quản Lý

==============================================

3. BANG HỘI TRANH BÁ

http://mufpt.vn/duatop/topguild.jpg
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Phần Thưởng :

- TOP 1 PHẦN THƯỞNG = 1 SÓI HOÀNG KIM

Chỉ tính Guild 40 người . Trên Guild trên 40 người sẽ bị loại khỏi đua top
==============================================

  1. TRUYỀN NHÂN GOBIN

http://mufpt.vn/duatop/goblin.jpg

Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Phần Thưởng :

Top 1

3  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Ép item đã đăng ký lên 15 sớm nhất

Top 2

2  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Ép item đã đăng ký lên 14 sớm nhất

Top 3

1  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Ép item đã đăng ký lên 13 sớm nhất

Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang tài khoản để đăng ký Item

Lưu ý: không áp dụng với Wing và các item thần

Mỗi item ép thành công lên 11 nhận thêm 1 Option tùy chọn ( 3 người đứng đầu BXH mới được nhận )

==============================================

  1. THẦN TÀI GÕ CỬA

http://mufpt.vn/duatop/thantai.jpg

Thời gian tổ chức :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Nguyên tắc :

- H thng s t đng tính s Point mà người chơi tham gia S Kin Đim Vàng May Mn

đã đi được.
- 3 Nhân v
t có s Point cao nht s được chn làm người trúng gii
- Phn Thưởng: Các phn thưởng s tuơng ng vi chng tc ca nhân vt đot gii.

Phn Thưởng:

Top 1

5  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Item Tuỳ Chn

Top 2

3  Slot khảm Socket vào Pen hoặc Ring ( không ap dụng khảm trùng socket )

Item Tuỳ Chn

6. PHÚ H ĐUA TÀI

http://mufpt.vn/duatop/phuho.jpg
 Top Phú H Phi Trên 1.000.000 VNĐ
Thi gian t chc :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 05/04/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/04/2021

Ni Dung:
- 05 Nhân vt trong BXH Phú H trong thi gian trên s đot gii.

 Phần thưởng:

1

10  Slot khảm trùng  socket  tùy chọn món đồ bất kỳ

Tùy Chọn

2

5  Slot khảm trùng  socket  tùy chọn món đồ bất kỳ

Tùy Chọn

3

3  Slot khảm trùng  socket  tùy chọn món đồ bất kỳ

Tùy Chọn

Lưu ý :

- Kết quả đua top sẽ tính theo BXH đua TOP , trường hợp bằng LV , rs sẽ tính thời gian rs trước- Đổi giơi tính sau ngày 15 sẽ loại khỏi đua TOP
- Trường hợp web , game bị lỗi trong ngày đua top vẫn tính kết quả như bình thường
- Đối với đua top reset chỉ được nhận 1 giải hoặc là Top All hoặc là Top Chủng Tộc không được nhận 2 giải cùng 1 lúc
- Quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng

 

Bình luận