Chia s?
Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Sự kiện Raklion (Selupan Event)

Sự kiện Raklion (Selupan Event)

Giới thiệu sự kiện Raklion

Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6.

Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng.

Tọa độ: Map Raklion (175,25).

Số người tham gia tối đa: 10 người.

Phần thưởng: đồ Exl cao cấp (có thể rớt nhiều món).
 


1 - Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83)
2 - Khu vực an toàn
3 - Cổng vào Event Raklion Hatchery
4 - Cổng vào Selupan
5 - Selupan Boss

Tham gia sự kiện Raklion

Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con.
Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.
Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan.


Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con


Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện


Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan

Bình luận