Chia s?
Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)

Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

Địa điểm xuất hiện:

  • + Xem bài thời gian Sự kiện hàng ngày trong Game.

 

Phần thưởng:

  • + Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • + Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • + Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • + Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • + Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

 

Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển

Bình luận