Chia s?
Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)

- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

Địa điểm: Devias 4 (71,120)

Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm Excellent...
 


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư


 


Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư

Bình luận