Chia s?
Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event)

Sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event)

 

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Binh đoàn Santa xuất hiện" trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết.

Địa điểm xuất hiện:

  • + Devias 2 tọa độ (69,25)
  • + Devias 3 tọa độ (228,185)
  • + Devias 4 tọa độ (90,162)
  • + Raklion tọa độ (178, 185)

 


Tọa độ xuất hiện binh đoàn người tuyết

Phần thưởng: Vé Santa, item các loại khi đánh quái.


Vé Santa

- Sở hữu vé Santa để có thể bước chân vào làng Santa.
 


Làng Santa

Bình luận