Chia s?
Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard)

Binh đoàn phù thủy (White Wizard)

Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:
- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos ) 
- Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.

Địa điểm: 

 Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria    

 
 
 

 

Bình luận