Chia s?
Trang Chủ > Hướng dẫn >

Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Thỏ Ngọc

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ NGỌC - BLUE EVENT

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày lúc 13h30 và 21h05

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 15 phút ( Server 1 ) - 10 Phút ( Server 2 )

Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

Địa điểm xuất hiện:

  • Atlan Server 1
  • Lostower Server 2
  •  

Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

Thỏ trắng có khả năng tấn ng Băng: Giảm tốc độ di chuyển

Bình luận