Chia s?
Trang Chủ > Hướng dẫn >

Chức Năng Mở Rộng Thùng Đồ

Bước 1.  Vào Game Ấn Phím X để mở xshop

Bước 2. Mua Mua Mở Rộng Túi Đồ Hoặc Vé Mở Rộng Thùng Đồ

Bước 3. Ấn Vào Sử Dụng Vật Phẩm

Bước 4. Thay Đổi Nhân Vật 

Bước 5. Vào Game Rồi Ấn Phím K 

Đối Với Sử Dụng Mở Rộng 2 Túi Đồ Mở. Bạn Sử Dụng 1 Túi Thay Đổi Nhân Vật, Rồi Vào sử Dụng Tiếp Túi Thứ 2

  

Bình luận