Chia s?
Trang Chủ > Hướng dẫn >

Chức Năng Cộng Hưởng Item SeaSon 2

Hướng dẫn Cộng Hưởng tạo Item như ý 
 

Để có được món đồ như ý, ngoài việc tìm kiếm từ các Event, các bạn cũng có thể tạo món đồ từ chức năng cộng hưởng trong Game.
Các bạn sử dụng chức năng cộng hưởng Item của 2 món đồ giống nhau hợp thành 1 và đặc biệt hơn nữa khi cộng hưởng thành công món đồ sẽ trở lên vô cùng quý giá.

Tọa độ cộng hưởng:
Đến trung tâm toạ độ 175,127 Noria (Sub1) và tiến hành giao dịch với

 

 • NPC CH_OPTION : Chi phí 50000 PCPoint  (PCPoint có được từ việc săn BOSS)
 • => Cộng hưởng dòng hoàn hảo của item . Tỉ lệ thành công : 15%
 • NPC CH_Luck      : Chi phí  30000 PCPoint  (PCPoint có được từ việc săn BOSS)
 • => Cộng hưởng dòng Luck của item . Tỉ lệ thành công : 50%
 • NPC CH_LEVEL10 : Chi phí 30000 PCPoint  (PCPoint có được từ việc săn BOSS)
 • => Cộng hưởng Level của item Max + 10 . Tỉ lệ thành công : 30%
 • NPC CH_LEVEL11 : Chi phí 40000 PCPoint  (PCPoint có được từ việc săn BOSS)
 • => Cộng hưởng Level của item Max + 11 . Tỉ lệ thành công : 30%
 • NPC CH_LEVEL12 : Chi phí 50000 PCPoint  (PCPoint có được từ việc săn BOSS)
 • => Cộng hưởng Level của item Max + 12 . Tỉ lệ thành công : 30%
 • NPC CH_LEVEL13 : Chi phí 60000 PCPoint  (PCPoint có được từ việc săn BOSS)
 • => Cộng hưởng Level của item Max + 10 . Tỉ lệ thành công : 25%Cách cộng hưởng

 • Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng
 • Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái (Nếu xịt Item chính không bị mất)
 • Item cấp thấp ko thể CH đc cho Item cấp cao (Cấp ở đây là Item cấp 1,2,3,4 và 380)
 • Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải (Nếu xịt Item phụ này sẽ bị mất hết tính năng)
 • Nếu thành công, tính năng của Item phụ sẽ gộp sang Item chính.
Lưu ý:
 

 • Không cộng hưởng được Item thần, Cánh, Nhẫn và Dây chuyền
 • Có thể cộng hưởng 2 item khác nhau nhưng phải cùng loại ( tay với tay , chân với chân, mũ với mũ, quần với quần và áo với áo)
 • Item được đặt bên trái (đằng trước) sẽ không bị mất tính năng, chỉ mất tính năng của Item được đặt bên phải (đằng sau)
 • Tổng số dòng hoàn hảo khác nhau của 2 Item không vượt quá 2 dòng.
 • Nếu thành công:
  • Đồ phụ sẽ chuyển tính năng (dòng hoàn hảo, luck, op,...) sang đồ chính
  • Cấp độ của đồ chính sau khi cộng hưởng sẽ là tổng cấp độ của 2 đồ Max + 12

Bình luận