Chia s?
Trang Chủ > Hệ thống vật phẩm >

Các cấp độ Set Đồ Và Vũ Khí Trong MUFPT

Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương 
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật 
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 6: set Triệu Hồn 
Cấp 7: set Ma Vương 
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long , set Hắc Điểu
Cấp 6: set Phượng Hoàng
Cấp 7: set Thần Long
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Giai Nhân
Cấp 7: set Thánh Nữ
Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Hỏa Thần 
Cấp 7: set Cuồng Phong
Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Hoàng Kim
Cấp 7: set Chí Tôn


 

Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn
Cấp 6: Gậy Kundun,Gậy Hỏa Long
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ
Chiến Binh Cấp 1: 
Cấp 2: Hỏa Đao, Khoái Đao
Cấp 3: Kiếm Điện
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Ma Kiếm, Đại Long Đao
Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Ỷ Thiên Đao,Thiên Tử kiếm
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung,Nỏ Hỏa Long
Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Chúa Tể Cấp 2: Trượng Chiến
Cấp 3: Trượng Thép
Cấp 4: Trượng Bóng Tối
Cấp 5: Trượng Kim Cương 
Cấp 6: Trượng Tối Cao
Cấp 7: Trượng Đại Vương,Trượng Thiên Tử

Bình luận